/ 1 نظر / 69 بازدید
ننه شفایی

خوب اینهم خدا را شکر هزاران مطلب گذاشته شد چقدر بلدیم خودمون بخودمون ضربه بزنیم ولی هیچکس بذهنش نرسید خوب برای هر کسی می تونه این مورد جالب باشه که خانمی سیاستمدار با پوشش سنگین و وزین در مجلس ایران حضور دارد خداییش هر کدام از ما نا خودآگاه این بنطرمون نمی رسید که سلفی بگیریم ؟ و امان از این دنیای چندش اور مجازی خدا را شکر نه موبایل دارم نه این برنامه ها را نیگاه می کنم .فقط حیف که این گوش را نمی تونم کاریش کنم به قول مش صفر توی پشت کوههای بلند...این گوش گناهکار شنید آنچه را که نباید !!