/ 3 نظر / 101 بازدید
برهان

خدانگه دارش باشد .همینه که روی آمریکا و همدستانش کم شد خیلیه .

ننه شفایی

وقتی بشار اسد را می بینم یاد دو تا چیز می افتم .اول سخن حضرت علی که فرمود عوض کردن حکومت ها از جابجا کردن کوهها سخت تر است اگر خدا نخواهد و یکی هم یاد جنگ ایران با عراق می افتم که چطور همه شون ..همه که می گم مثل بلایی که سر سوریه در میارن اروپا امریکا و عربها با هم متحد شدند تا ایران را ساقط کنند ولی ...و حالا هم ولی ....

ننه شفایی

آها راستی حیفه که اینم نگم برم ...حضرت علی فرمود خدا را از سست شدن اراده ها و گشودن گره های سخت شناختم .....فقط کافیه کمی دقت داشته باشیم که اینهمه زور نزنیم و نزنند .