شعار اصلی راه‌پیمایی: به پوشش من کاری نداشته باش!

راه‌پیمایی فعالان حقوق زنان در شهر استانبول ترکیه در اعتراض به خشونت و ستیزه‌جویی مردانی که از آن‌ها می‌خواهند پوشیده‌تر لباس بپوشند
/ 2 نظر / 33 بازدید
ننه شفایی

دست رو میشه کاریش کرد چشم و قلب را چی ؟

ننه شفایی

پسرم منظور این هست که آگر آن جوانی که و ان جوانانی که و تمام مردانی که با دست مزاحم می شوند با ادب شوند و قانون و شرع و اجتماع مانع مزاحمتهای دستهای آنان شود .ولی آیا مانعی هم هست که مرد در قلبش و چشمش هم قانون را رعایت کند ..آه راستی سالها پیش این پسر بزرگه که طبعی از شوخی با کمی وقاحت در وجودش هست بمن می گفت وای مامان چی اینقدر هول میشی یکی میاد می خوای خودتو زود بپوشونی بابا جان این حکم خدا مال اون زمانی بوده که مردم در جهل و بیشعوری بودند نه برای قرن حاضر که..که چه چه ...رفت سربازی بعد دانشگاه آقا ما دیدیم ایشون دیگه مثل قبل دوست نداره من جلوی همین دوستان محترم هم ظاهر بشم جویا شدم و در حالت جوزده گی ..وگرنه به این راحتی اینو بروز نمی داد که ....مادر من اگر بدونی مردها در مورد شما زنها چی فکر می کنند دست و صورتتان را هم می پوشانید و بلند شد قرآن را بوسید و گفت قربون خدا برم که بندگانش را می شناسه ...آری پسرم حقیقت یک چیزه و واقعیت چیز دیگه .اما همیشه براحتی واقعیت را قبول نمی کنیم . موفق باشی .