ظریف بر روی ویلچر

ملت ایران - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان دو روز نشست ایران و گروه ۱+۵ در ژنو سوئیس، با استفاده از ویلچر، در محل کنفرانس خبری حاضر شد و سپس به همین شیوه هم، محل نشست را ترک کرد. او به دلیل بیماری و احساس درد از ناحیه کمر و دو پا، مجبور شد از ویلچر استفاده کند.


/ 0 نظر / 51 بازدید