لحظه لغو تحریم ها علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با صدور قطعنامه 2231 ضمن تایید توافق ایران و 1+5 در وین  قطعنامه های قبلی خود که منجر به تحریم ایران شده بود را لغو کرد.هر 15 عضو شورا به این امر رای مثبت دادند.البته لغو عملی تحریمها به تایید آژانس انرژی اتمی در چند ماه آینده بستگی دارد.لحظه لغو تحریم ها علیه ایران(عکس)

لحظه لغو تحریم ها علیه ایران(عکس)

لحظه لغو تحریم ها علیه ایران(عکس)
/ 0 نظر / 49 بازدید