پاپ فرانسیس اول رهبر کاتولیک‌های جهان بار دیگر جنجال آفرین شد. او پنجشنبه ۱۷ آوریل اقدام با شستن پاهای یک لیبیایی ۷۵ ساله، خم شد و به پاهای او بوسه زد. او در این اقدام به سنت شستن پا‌ها که در انجیل‌ منسوب به حضرت مسیح به عنوان راهی برای نشان دادن دیگرپذیری، عمل کرده است. خبر این اقدام پاپ را خبرگزاری رسمی کاتولیک منتشر کرده است.

 پاپ فرانسیس تا کنون اقدام به شستن پاهای ۱۲ نفر از پیروان ادیان مختلف با تابعیت‌های متفاوت که دچار نقص جسمی هستند کرده است. این افراد ۱۶ تا ۸۶ سال سن دارند. ۳ آفریقایی در میان آن‌ها دیده می‌شوند. یکی از آن‌ها لیبیایی است که در اثر یک سانحه تصادف، دستگاه عصبی‌اش آسیب دیده که در نتیجه آن از تشنج دائم رنج می‌برد. 
پاپ همین اقدام مشابهی را در عید پاک سال گذشته به روشی غیر مرسوم انجام ‌داده بود. او به یکی از زندان‌های حومه رم رفته، پاهای جوانان ۱۴ تا ۲۱ سال را شسته و سپس بوسیده بود. یکی از آن‌ها یک دختر مسلمان صربستانی بود؛ اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ واتیکان صورت می‌گرفت؛ چرا که قوانین واتیکان انجام این سنت را تنها برای مردان مرسوم می‌داند و تا کنون رهبر کاتولیک‌ها پاهای زنان را نشسته و نبوسیده بود. 
سنت شستن پا‌ها روز پنجشنبه یک روز پیش از جمعه بزرگ غم آلود صورت می‌گیرد. انجیل‌ها ذکر کرده‌اند که مسیح در چنین روزی پاهای ۱۲ تن از شاگردانش را از سر تواضع بوسید، چرا که در فلسطین قدیم عادت بر این بود که بردگان پاهای صاحبان خود را پیش از شام آن روز می شستند. 

پاپ فرانسیس همواره در زندگی روزانه خود جنجال آفرین بوده است. او از بیشتر امتیازات پاپ‌ها از جمله پوشیدن کفش قرمز پادشاهی، سوار شدن خودروی مدل بالا و بخش پادشاهی مرفه در واتیکان صرفنظر کرده است. اما جنجال برانگیز‌ترین اقدام وی در روز ۱۰ آوریل بود که به وسیله آن جهان را شگفت زده کرد. 

در آن روز او بر روی «صندلی اعتراف» واتیکان نشست و در مقابل یکی از کاهنان زانو زد و طلب توبه کرد. او خواستار آن شد تا از گناهان و اشتباهاتش که در زندگی انجام داده درگذرد، از جمله به یک فقره دزدی که همگام فعالیتش به عنوان نگهبان شبانه یکی از کلاب‌ها در جوانی انجام داد بود اعتراف کرد. تا کنون هیچ پاپی اقدام به «اعراف» نکرده بود، چرا که پاپ معصوم به شمار می‌آید و او است که برکت رسولی را عطا کرده و اعتراف‌ها را می‌شنود. 

پاپ فرانسیس همچنین اعتراف کرد که به یکی از آموزه‌های مسیح عمل نکرده، آموزه‌ای که می‌گوید «هرکس به طرف راست صورتت ضربه زد طرف چپ را به هم به او نشان ده.» او گفت که همواره این کار را نکرده. او گفت پیش از آنکه راهب شود فعالیت‌های مختلفی داشته از جمله اینکه نگهبان یکی از کلاپ‌ها در بوینس آیرس بود. همچنین برای تهیه هزینه تحصیل اقدام به کار کردن به عنوان نظافت چی در یکی از آزمایشگاه‌های شیمی کرد.