نگاهم کن !

نگاهی دیگرگون به دنیای سیاست https://t.me/negaahamkon

تصاویر دهانه آتشفشانی
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: عکس ، طبیعت


تصاویر زیر دهانه آتشفشانی دالول را در مناطق شمالی اتیوپی نشان می دهند. ماگمای بازالتی اشباع شده و متعاقبا فعالیت گرماب ها مناظر زیر را پدید آورده است. دهانه آتشفشانی دالول نسبت به سایر دهانه ها کمترین ارتفاع را دارد و ۴۵ متر از سطح دریا پایین تر است.

در این منطقه رودخانه ای حاوی اکسید آهن، دشت های نمک و چشمه های آب گرم وجود دارد. چشمه های متعدد هرازگاهی جریان پیدا می کنند و سپس دوباره ناپدید می شوند. چشمه های آب گرم مخروط های نمکی بسیار زیبایی را ایجاد می کند. آخرین فعالیت آتشفشانی این دهانه به سال ۱۹۲۶ برمی گردد. دانشمندان معتقدند که احتمالا مناظری شبیه به این تصاویر بر روی ماه مشتری وجوددارد.

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر


 

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

 

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر

دهانه آتشفشان دالول ، جهنمی دیگر