نگاهم کن !

نگاهی دیگرگون به دنیای سیاست https://t.me/negaahamkon

دفاع مادر از بچه.
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: عکس ، طبیعت ، حیوانات

تصاویر زیر توسط گروهی از توریست ها در آفریقا ثبت شده است. بچه فیل کوچک پس از آنکه از مادر خود دور می شود مورد حمله کفتارها قرار می گیرد. کفتارها دم بچه فیل را گاز می گیرند ولی در همان لحظه مادر عصبانی سر می رسد و کفتارهای گرسنه را فراری می دهد.

البته کفتارهای گرسنه به این آسانی دست بردار نبودند، ولی فیل مادر به نبرد خود ادامه داده و بچه اش را نجات می دهد. این توریست ها این صحنه ها را یکی از جالب ترین خاطرات خود در سفر به آفریقا می دانند.

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش


 

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش

تصاویر دفاع جانانه فیل مادر از بچه اش