نگاهم کن !

نگاهی دیگرگون به دنیای سیاست https://t.me/negaahamkon

پر کبوتر
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: عکس ، هنر

هنرمند انگلیسی، کیت مک وایر، با استفاده از پر کبوتر مجسمه هایی را می سازد که مرز بین طبیعت و واقعیت را به چالش می کشد. ایده استفاده از پر زمانی به ذهن خانم مک وایر رسید که به محل کار خود وارد شد و پرهایی را دید که در مقابل پنجره ریخته شده و زیر نور آفتاب بسیار زیبا به نظر می رسید. سپس این هنرمند به جمع آوری پر پرداخت و آثار هنری خود را به شکلی که در زیر می بینید خلق کرد.

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

 


 

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر

خلق آثار هنری زیبا و کم نظیر با پر کبوتر